Tag Archives: ติวสอบราชการ

การเตรียมตัวติวสอบราชการไปกระทั่งการสอบต้องปฏิบัติยังไง

กระบวนการการติวสอบราชการ

  • ขั้นตอนในการติวสอบราชการในสังกัด ก.พ. อาจารย์สังกัด ก.ค. เจ้าหน้าที่รัฐสังกัด กรุงเทพฯและเทศบาล จะมีการสอบ 3 ภาค คือ

ภาค ก. ความรู้ ความสามารถเฉพาะทั่ว ๆ ไป

ส่วน ข. ความรอบรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ส่วน ค. ภาคความพอดีกับตำแหน่ง

การติวสอบราชการความรู้ทักษะทั่ว ๆ ไป

  • วิชาภาษาไทยติวสอบราชการภาษาไทยของ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยลักษณะคล้ายๆกับติวสอบราชการภาษาไทยของ ก.พ. จะเน้นย้ำเรื่องความเข้าใจถ้อยคำ คือ การอ่านเรื่องราวและบทความ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยความสำคัญของคำพูดและกลุ่มคำ การใช้คำพูดและกลุ่มคำ การเขียนประโยคตามหลักการภาษา การเรียงประโยค สิ่งที่ไม่มุ่งเน้นคือการเขียนประโยค
  • วิชาความรู้ศักยภาพในการศึกษาเล่าเรียน พิจารณา และโดยสรุปเหตุผล ในติวสอบราชการของ กทม. จะไม่มีติวสอบราชการย่อความจากเครื่องหมาย ลักษณะข้อสอบจะเป็นเรื่องต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้นผู้สมัครสอบจำต้องดูเนื้อหาเรื่องคณิตศาสตร์พื้นฐานให้มากเพราะจะเป็นพื้นฐานของการติวสอบราชการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางและแผนภูมิด้วย

คำแนะนำในการเตรียมตัวติวสอบราชการก่อนสอบจริง

  • จงมองหาเวลาติวสอบราชการความรู้ทักษะขณะมีเวลาจะทำได้ สำหรับเสาะหาประสบการณ์และดูคะแนนข้อสอบเพิ่มมากขึ้น
  • หลังจากติวสอบราชการจงดำเนินการรวบรัดย่อใจความของวิชาที่ติว ย่อเรื่องเฉพาะใจความสำคัญสั้น ๆ ใช้ภาษาของตัวเองเพื่อสบายในการทบทวน
  • ควรจะหาบุคคลช่วยติวสอบราชการในเรื่องราวที่เราไม่เชี่ยวชาญ อาทิเช่น คณิต เรื่องบางเรื่องหากว่าอ่านเองจะเสียเวล่ำเวลามาก แต่ถ้าหากมีคนมาอธิบายให้จะเข้าใจง่ายๆในเวลาอันเร็ว

• ให้ความสำคัญของการบำรุงสุขภาพและสุขภาพจิตใจ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเหลือให้การศึกษาและการติวสอบราชการได้ผลดี